Apelul asociatiei "Memoria Oltului"


Asociația culturală MEMORIA OLTULUI constituită la 15 aprilie 2011 își propune să administreze patrimoniul propriu precum și contribuțiile,donațiile,subvențiile obținute legal pentru promovarea cunoașterii istoriei și culturii județului Olt și a Olteniei.Asociația urmărește editarea unei reviste proprii de popularizare în rândul tinerilor a valorilor culturale oltene;susținerea prin stagii de documentare în biblioteci,arhive institute de cercetare a specialiștilor; oferirea de premii anuale elevilor ce se vor evidenția în studierea istoriei; sărbătorirea datelor importante din istoria Oltului; introducerea ca disciplină opțională pentru școlile din județul Olt a Istoriei Oltului; păstrarea,îngrijirea ,conservarea monumentelor istorice din Olt(și fostul Romanați); înființarea de expoziții,săli și case memoriale în localitățile unde s-au născut personalități; înființarea unei bănci de date despre istoria Oltului /Romanaților,punerea acesteia la dispoziția cercetătorilor,a autorilor de monografii,a publicului larg; revenirea la vechea denumire conform atestării documentare în cazul unor localități oltene; dezvelirea de plăci comemorative care să amintească trecerea prin acele locuri a unor personalități oltene; participarea la simpozioane ,congrese alte manifestări în țară și străinătate în scopul promovării cunoașterii istoriei Oltului; identificarea colecțiilor de obiecte vechi cu valoare istorică(manuscrise,cărți, fotografii,publicații, jurnale,monede,costume populare,înregistrări etc),achiziționarea acestora și folosirea lor pentru realizarea scopurilor Asociației.

Membrii fondatori ai Asociației Culturale Memoria Oltului consideră că Oltul și Romanații au dat lumii o pleiadă de personalități de la scriitori(B.Paris Mumuleanu,I.Minulescu,Eugen Ionescu, Damian Stănoiu de la Dobrotinet,H.G.Lecca,Ion Marin Iovescu de la Spineni,Mircea Damian,AL.Busuioceanu,D.Caracostea, Șt.Braborescu) la gazetari(N.T.Orășanu înmormântat la Chițeasca, Dumitru Tinu de la Coteana,Mircea Damian de la Izvoru,Gh.Chițu născut la Oboga și mort la Mirila,Pan.M.Vizirescu de la Braneți,C.Șaban Făgețel de la Făgețel,Al. Bogdan Pitești de la Vlaici,Petre Pandrea,),juriști de talia lui C.Dissescu(fost ministru,născut la Slatina). La Slătioara s-a născut primul mitropolit al Olteniei Î.P.S.Nifon Criveanu (1889-1970),la Spineni a văzut lumina zilei dr.în teologie Badea Cireșanu ,autorul monumentalului Tezaur Liturgic în 3 volume(1910).Credem că se știe prea puțin despre viața fraților Buzești, ctitorii mănăstirii Călui,în general despre familia Buzeștilor din care ultimul descendent moare la moșia sa Strejești la 1831; despre Ghinea Țucala vistierul lui Matei Basarab ctitorul bisericii Sf.Treime din Slatina și a vechii biserici din Brătășani/Șopârlița aflată în ruină de mai multe secole; se știe puțin despre Popa Șapcă din Celei eroul revoluției de la 1848; despre Ion Arcescu din Arcești ocârmuitor de Romanați la 1848; despre Dincă Bălșan de la Caracal eroul luptei din Dealul Spirii la 1848; despre Iancu Jianu de la Caracal și în general despre ilustra familie a boierilor Jieni, despre boierii ctitori Slătineni, despre Matei Morunglavul, boierii Fălcoieni, Fărcășeni, Diicu Buicescu ctitorul Strehareților, boierii Greceni,Brâncoveni,Izvorani, Milcoveni, despre familiile ilustre Obedeanu,Oroveanu, Pârșcoveanu, Pleșoianu, Rusănescu,Rudeanu,Știrbei, despre filantropi ca I.Varipati (înmormântat la biserica Sopot din Slatina) din a cărui donație a trăit Gimnaziul Radu Greceanu din Slatina mulți ani,ș.a.Știm prea puțin despre vechi și patrioți politicieni ca P.S.Aurelian de la Slatina (fost ministru,prim ministru și președinte al Academiei Române) N.B.Locusteanu de la Leu ,generalul Gh. Argeșanu(fost prim ministru născut la Caracal) Pavlică Brătășanu(care la Paris în 1917 susține cauza națională prin ziarul România),Take Protopopescu,AL.Iliescu,Al.Alimăneștenu, Dumitru Căpățâneanu mort în detenție la Aiud, profesori iluștri ca G.Poboran de la Slatina,Ilie Popescu Teiușan,Ioan S.Floru de la Floru,Marin Popescu Spineni,Ion Alexe, Theodor Ilie Riga de la Seaca,istorici importanți ca N.Stoicescu,Vasile Maciu,Ion Ionașcu autorul volumului,,Biserici,chipuri și documente din Olt"1934,Traian Biju autor de manuale didactice și director al Gimnaziului Radu Greceanu din Slatina și mulți alții.De pe meleagurile noastre au pornit pictorii Gh.Teodorescu Romanați,Marius Bunescu,I.Popescu Negreni.Sabin Bălașa,Spiru Vergulescu

Membrii fondatori ai Asociației Culturale Memoria Oltului consideră că a fost insuficient cercetată presa din Olt și Romanați,că nu se face suficient pentru protejarea vechilor ctitorii bisericești ,unele se află în ruină ceea ce constituie un dublu păcat ,ele fiind Case ale Domnului și păstrătoare ale muncii unor ctitori cu dragoste de neam.

Și mai credem că adevărata renaștere a unui popor începe cu tineretul său iar decadanța tot de aici începe.De aceea vă chemăm alături de noi să ne împlinim menirea ce ne-am ales-o, aceea de educatori.

Asociația Culturală Memoria Oltului contează pe sprijinul tuturor acelora care își iubesc vatra natală pentru realizarea obiectivelor sale.Împreună să insuflăm tinerilor sentimentul dragostei față de trecut ,respectul față de truda înaintașilor,să oferim modele autentice demne de urmat,să ne descoperim și respectăm rădăcinile.

Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi.


Asociația Culturală Memoria Oltului,
C.I.F. 28429585
Cont IBAN RO02CECEOT0130RON0581998

Președinte fondator,
prof.Ion D.Tîlvănoiu

Telefon contact: 0727748101, 0724219925
Email: tilvanoiu.ionel@yahoo.com